×

MAKE AN ONLINE APPOINTMENT
IT'S SIMPLE!YOUR DETAILS


ABOUT EVENT


YOUR VISIT IN OUR SHOWROOM
 
 

WHERE TO FIND US
Str. Eugeniu de Savoya nr 13, Timișoara 300079

CONTACT US
0751 657 596
office@ganza.ro

Ganza Wear
 
Online appointment

Privacy Policy

 
 
 

I.Informații generale

   Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Ganza, cu sediul în Timisoara, Strada Eugeniu de Savoya nr. 13, jud. Timis, Romania, în calitate de operator de date.

   Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.ganza.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

   II.I. Dacă sunteți client al site-ului, Ganza SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Ganza, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.
   Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Ganza.ro va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.
   În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Ganza.ro, iar contul creat va fi șters automat.

   II.II. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Ganza.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

   III.I Dacă sunteți client al site-ului, Ganza.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

     a)pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Ganza.ro, respectiv pentru preluarea si validarea datelor introduse pe Site
     b)pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Ganza.ro în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
     c)pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Ganza.ro, prin intermediul Site-ului.
     d)în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

   Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.
   Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

    III.II Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Ganza.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

     a)pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Ganza.ro, prin intermediul Site-ului.

   Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
   Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

     b)pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

   Ca principiu, Ganza.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
   În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Ganza.ro (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
   În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Ganza.ro va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.
   Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Ganza.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Ganza.ro pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

   Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Ganza.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Ganza.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

      pentru administrarea Site-ului;
      în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Ganza.ro prin intermediul Site-ului;
      pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
      pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
      pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
      atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 

VI. Transferul datelor cu caracter personal

   Datele cu caracter personal furnizate către Ganza.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
      dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Ganza.ro, conform celor descrise în prezentul document;
      dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Ganza.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
      dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Ganza.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
      dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
      acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
      în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
      în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
      în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
      în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
      datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.