×

PROGRAMEAZĂ-TE ONLINE
E SIMPLU!DATELE TALE


DETALII EVENIMENT


CÂND DOREȘTI SĂ NE FACI O VIZITĂ
 
 

AICI NE GASEȘTI
Str. Eugeniu de Savoya nr 13, Timișoara 300079

CONTACTEAZĂ-NE
0751 657 596
office@ganza.ro

Ganza Wear
 
Programează-te online

Termeni și conditii

 
 
 

1. Definirea termenilor

   Client – persoana fizica / persoana juridica care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre Ganza (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre Ganza si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui CONT.

   Utilizator – orice persoana fizica/juridica inregistrata pe Site , care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.

   Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumparator poate adauga Continut pe Site. Nickname-ul este asociat informatiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

   Cont – sectiunea din Site formata dintr-un Nume Utilizator si o parola care permite Clientului/Cumparatorului accesul la intregul site, care contine informatii despre Client/Cumparator si istoricul Client/Cumparator in Site

   Site – domeniul www.Ganza.ro si subdomeniile acestuia.

   Continut
      • toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
      • continutul oricarui e-mail trimis Clientilor/Cumparatorilor de catre Ganza prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
      • informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Ganza intr-o anumita perioada;
      • informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Ganza are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
      • date referitoare la Ganza, sau alte date privilegiate ale acestuia.
   Review – o evaluare scrisa de catre beneficiarul unui serviciu, evaluare redactata pe baza experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca serviciul respecta sau nu specificatiile mentionate de catre Ganza.

   Intrebare – formula de adresare catre alti Utilizatori/Clienti cu scopul de a obtine informatii despre serviciile din pagina respectiva.

   Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail) asupra Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Ganza intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Ganza cu referire la informatiile continute de acesta.


2. Limitarea accesului la site

   Utilizatorii site-ului au obligatia de a pastra un limbaj civilizat, iar continutul mesajelor transmise de utilizator prin comentarii sau alte mijloace nu trebuie sa fie ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu tulbura in niciun fel viata privata a altor persoane, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu contine virusi, nu serveste unor campanii de promovare care nu au legatura cu SC GANZA SRL, nu sunt e-mailuri in masa ori orice alta forma de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice ori in numele oricarei alte entitati vor fi raportate organelor abilitate. SC GANZA SRL nu isi asuma responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la niciun fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari.

3. Politica de confidentialitate

   Orice informatie cu caracter personal sau materiale transmise catre acest website se supun prevederilor politicii de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal de pe acest website.

4. Copyright

   Site-ul si toate elementele acestuia (grafica Web, texte, programe etc.) sunt aparate de legea pentru protectia drepturilor de autor. Folosirea fara acordul nostru a oricarui element cuprins in acest site se pedepseste conform legilor in vigoare.

5. Protectia datelor

      5.1 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul nostru administrat de SC Corsar Online SRL, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este utilizarea lor in vederea facturarii produselor comandate.
      5.2 Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Ganza in scopul livrarii produselor si sunt comunicate numai de catre tine. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a te adresa justitiei. Totodata, ai dreptul sa te opui prelucrarii datelor personale care te privesc si sa soliciti stergerea datelor. Daca unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugam sa ne informezi cat mai curand posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, te poti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Departamentul Reclamatii, la adresa de e-mail reclamatii@tupa.ro.

6. Acceptarea conditiilor

   Datele cu caracter personal furnizate către Ganza.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

7. Limitarea raspunderii

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
      dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Ganza.ro, conform celor descrise în prezentul document;
      dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Ganza.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
      dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Ganza.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
      dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
      acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
      în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
      în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
      în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
      în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
      datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

8. Dispozitii finale

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
      dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Ganza.ro, conform celor descrise în prezentul document;
      dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Ganza.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
      dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Ganza.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
      dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
      acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
      în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
      în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
      în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
      în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
      datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.